Fanfare & Drumband ‘Eendracht Maakt Macht’ Koningslust
Fanfare & Drumband ‘Eendracht Maakt Macht’ Koningslust
volg de fanfare op

Het 75-jarig jublileum hebben V.V. Koningslust en Fanfare & Drumband EMM i.v.m. de

coronapandemie helaas niet kunnen vieren. Er werd door de stuurgroep uiteindelijk

besloten dat de festiviteiten in 2025 alsnog gaan plaatsvinden.

In het weekend van 6-7-8 juni 2025 vieren beide verenigingen hun 80-jarig jubileum.

Iedereen is van harte welkom, noteer deze datum alvast in de agenda.