Fanfare & Drumband ‘Eendracht Maakt Macht’ Koningslust
Fanfare & Drumband ‘Eendracht Maakt Macht’ Koningslust
Als fanfare en drumband verzorgen we natuurlijk ook muzieklessen. Dit doen we in eigen beheer. Sinds een aantal jaren werken we nauw samen met kind-centrum de Avonturier, waardoor de kinderen al muziekles krijgen op school van groep 1 tot en met groep 8! We zijn erg blij met de fijne samenwerking! Naschoolse muzieklessen worden door de fanfare verzorgd met muziekleraren op de verschillende instrumenten. Er wordt gestart met muziekles vanaf groep 3. We streven ernaar om de naschoolse lessen voor de startende muziekleerlingen te laten verzorgen door de muziekleraar die ook op school lesgeeft. Voorheen kregen de kinderen dan 1 jaar blokfluitles. Sinds 2021 hebben we deze lessen samen met de muziekleraar aangepast. Er komen meer aspecten aan bod. Denk hierbij aan o.a. noten leren lezen, (samen) zingen, percussie, drummen, blokfluit spelen, kortom een bredere kijk op muziek maken, op een voor kinderen leuke manier. Tijdens deze muzieklessen kan er gebruik worden gemaakt van muziekinstrumenten die zijn aangeschaft via de regeling SAMEN DOOR! van de provincie Limburg. Dit is een uitgebreid scala aan muziekinstrumenten die op een leuke manier verweven kunnen worden in de muzieklessen op school maar ook bij de naschoolse muzieklessen. Na een jaar vol leuke muzieklessen op het niveau passend bij het kind wordt er gekeken wat eventueel passend zou zijn als instrument of percussie/drums, maar ook gitaar of zangles kan in overleg geregeld worden. Hierbij wordt rekening gehouden met wat het kind wil en niet wat er passend is voor de fanfare of drumband. Naast de muzieklessen voor kinderen verzorgen we ook muzieklessen voor volwassenen. Enkele volwassen leden van de fanfare volgen momenteel muziekles, deze aangepast op de vraag en niveau van degene die de les volgt in samenspraak met de muziekleraar. Dit kan per persoon, maar ook in groepsverband. Mocht er interesse zijn om muziekles te volgen of weer aansluiting te vinden binnen de fanfare of drumband als je vroeger al een instrument/drums/percussie hebt gespeeld dan neem contact op met de secretariaat van de vereniging en kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn. Zowel de drumband als ook de fanfare repeteren op de maandagavond. Loop eens vrijblijvend binnen en kijk hoe gezellig samen muziek maken is!
muziek opleiding