Fanfare & Drumband ‘Eendracht Maakt Macht’ Koningslust
Fanfare & Drumband ‘Eendracht Maakt Macht’ Koningslust
Op 11 april 1945, net na de bevrijding van Koningslust, werd een vergadering belegd met als doel de zangvereniging op te heffen en een muziekvereniging op te starten. Met de steun van de broeders en de inzet van voorzitter Willem Joosten (de Sjoester) werd Fanfare ‘Eendracht Maakt Macht’ een feit. Vanaf ongeveer 1948 werd hier ook de drumband aan toegevoegd
Momenteel bestaat de vereniging uit ongeveer 70 enthousiate leden in de leeftijd van 8 tot 90 jaar die samen muziek maken bij de fanfare, drumband, jeugdorkest en blaaskapel en mee werken aan de algemeen cultureel muzikale vorming van haar leden. Hiermee een bijdrage leverend aan het culturele en maatschappelijke leven binnen de gemeenschap, alsmede het verrichten van al hetgeen dat met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Om dit te realiseren moet men denken aan: Het geven en organiseren van muziek onderricht. Het geven van concerten. Het organiseren van en deelnemen aan muzikale evenementen. Het opluisteren van plechtigheden en openbare feestelijkheden. Het meewerken aan uitvoeringen met een cultureel, godsdienstig of sociaal doel. Alle andere activiteiten die voor het doel van de vereniging of samenleving bevorderlijk kunnen zijn. Voorop staat dat alle muzikanten binnen hun eigen kunnen optimaal gaan presteren, waarin beleving in het maken van muziek centraal staat. Medewerking verleent aan activiteiten binnen de gemeenschap die de muzikale belangstelling en vorming van het publiek bevorderen. De leden bewust maken van hun verantwoordelijkheden binnen de vereniging. Zorgen voor een goede jeugdopleiding zodat er voldoende instroming blijft van muzikanten bij de vereniging waardoor de continuïteit van de vereniging blijft gewaarborgd.